Pretraga proizvoda

photo

IN MEMORIAM: Marko Vešović

Sa žalošću smo primili vijest da nas je napustio književnik i prijatelj Marko Vešović.

Rođen je 1945. u selu Pape kod Bijelog Polja u Crnoj Gori. Gimnaziju je završio u Bijelom Polju, Filozofski fakultet u Sarajevu, a postdiplomski studij na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Godine 1976. izabran je za asistenta na Filozofskom Fakultetu gdje je radio do 1986. kad je prešao za urednika u "Veselinu Masleši". Na Filozofski fakultet vratio se 1992. Doktorsku disertaciju "Jezik u poeziji Radovana Zogovića" odbranio 2002. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

O knjizi "Razgovori s Markom" Almina Kaplana prošle godine govorio je na festivalu Škure, a sačuvano je na linku.

U toj knjizi, između ostalog, Vešović je rekao: "Danas vjerujem, da je ono najbolje u meni ostalo u poeziji." te "Istinski jedino živim svoju poeziju."

Kolektiv izdavačke kuće Buybook izražava iskreno saučešće porodici.

Fotografija: Milomir Kovačević Strašni

Follow Us :

Novosti

Više