Pretraga proizvoda

Učiti zajedno i učiti živjeti zajedno

Učiti zajedno i učiti živjeti zajedno

interkulturalnost u savremenoj nastavi engleskog jezika

Kasumagić-Kafedžić Larisa

KM 35,00
-
+
WhatsApp

Ova knjiga ima za cilj definirati i utvrditi značaj interkulturalnih komunikacijskih kompetencija nastavnika i učenika stranog jezika u svijetu, Evropi i Bosni i Hercegovini, oslanjajući se na recentnu literaturu i relevantne dokumente, te ustanoviti potrebe nastavnika engleskog jezika kako bi se poboljšao kvalitet nastave i unaprijedio proces obrazovanja nastavnika stranog jezika na nastavničkim fakultetima u Bosni i Hercegovini. Interkulturalne kompetencije prepoznate su u literaturi kao kompetencije koje je neophodno razvijati u nastavi stranih jezika, pored lingvističkih i komunikativnih, ali se u praksi potvrđuje da nastavnici nisu adekvatno pripremljeni kada su u pitanju znanja iz teorijskih okvira interkulturalne pedagogije i interkulturalnih komunikacijskih kompetencija. U praksi se također potvrđuje da nastavnici ne poznaju tehnike, metode i strategije kojima bi mogli realizirati interkulturalne ciljeve i raditi na razvijanju interkulturalne osjetljivosti, a neprimjerena obuka posebno je evidentna u područjima afektivnih i bihevioralnih komponenti. Ova knjiga ima dvije osnovne dimenzije: teorijski okvir, unutar kojeg su analizirani i predstavljeni ključni principi i polazišta relevantna za razumijevanje interkulturalnog odgoja i obrazovanja uopće i interkulturalnog pristupa u podučavanju stranih jezika, te empirijsko istraživanje, kojim su obuhvaćeni nastavnici engleskog jezika u Kantonu Sarajevo, a koje se sagledavalo u kontekstu puno većeg, internacionalnog, komparativnog istraživanja što je sprovedeno 2005. godine (Sercu, 2005) i uzeto kao osnovno metodološko polazište prilikom pripreme i izrade istraživanja čiji se ključni nalazi i preporuke predstavljaju ovdje. Ovom knjigom želi se djelovati na razumijevanje samog procesa nastave engleskog jezika, njenih prioritetnih ciljeva, načina na koji se realiziraju kulturalni sadržaji i odabiru aktivnosti i metode kojima bi se adekvatno odgovorilo na postojeće stereotipe i predrasude prisutne kod učenika, a koji se definiraju iz perspektive nastavnika i sagledavaju u kontekstu savremenih svjetskih i evropskih trendova.


Podijeli stavku :

Opis proizvoda

Ova knjiga ima za cilj definirati i utvrditi značaj interkulturalnih komunikacijskih kompetencija nastavnika i učenika stranog jezika u svijetu, Evropi i Bosni i Hercegovini, oslanjajući se na recentnu literaturu i relevantne dokumente, te ustanoviti potrebe nastavnika engleskog jezika kako bi se poboljšao kvalitet nastave i unaprijedio proces obrazovanja nastavnika stranog jezika na nastavničkim fakultetima u Bosni i Hercegovini. Interkulturalne kompetencije prepoznate su u literaturi kao kompetencije koje je neophodno razvijati u nastavi stranih jezika, pored lingvističkih i komunikativnih, ali se u praksi potvrđuje da nastavnici nisu adekvatno pripremljeni kada su u pitanju znanja iz teorijskih okvira interkulturalne pedagogije i interkulturalnih komunikacijskih kompetencija. U praksi se također potvrđuje da nastavnici ne poznaju tehnike, metode i strategije kojima bi mogli realizirati interkulturalne ciljeve i raditi na razvijanju interkulturalne osjetljivosti, a neprimjerena obuka posebno je evidentna u područjima afektivnih i bihevioralnih komponenti. Ova knjiga ima dvije osnovne dimenzije: teorijski okvir, unutar kojeg su analizirani i predstavljeni ključni principi i polazišta relevantna za razumijevanje interkulturalnog odgoja i obrazovanja uopće i interkulturalnog pristupa u podučavanju stranih jezika, te empirijsko istraživanje, kojim su obuhvaćeni nastavnici engleskog jezika u Kantonu Sarajevo, a koje se sagledavalo u kontekstu puno većeg, internacionalnog, komparativnog istraživanja što je sprovedeno 2005. godine (Sercu, 2005) i uzeto kao osnovno metodološko polazište prilikom pripreme i izrade istraživanja čiji se ključni nalazi i preporuke predstavljaju ovdje. Ovom knjigom želi se djelovati na razumijevanje samog procesa nastave engleskog jezika, njenih prioritetnih ciljeva, načina na koji se realiziraju kulturalni sadržaji i odabiru aktivnosti i metode kojima bi se adekvatno odgovorilo na postojeće stereotipe i predrasude prisutne kod učenika, a koji se definiraju iz perspektive nastavnika i sagledavaju u kontekstu savremenih svjetskih i evropskih trendova.


author

Kasumagić-Kafedžić Larisa

Larisa Kasumagić-Kafedžić je višegodišnja aktivistkinja u oblasti mirovnog odgoja i obrazovanja, filozofije nenasilja i interkulturalnog odgoja. Školovala se na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je 2001. godine stekla zvanje profesorice engleskog jezika i književnosti. Na Univerzitetu Cornell u SAD-u magistrirala je 2005. godine u oblasti pedagoških nauka i internacionalnog razvoja. Doktorirala je iz oblasti pedagoških nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2014. godine, istražujući interkulturalnu dimenziju nastave engleskog jezika. Autorica je više stručnih i naučnih članaka iz oblasti mirovne i interkulturalne pedagogije, kao i oblasti metodike nastave engleskog jezika. U ljetnom semestru 2016. godine bila je gostujući predavač na Univerzitetu Sophia u Tokiju, u Japanu. Trenutno radi na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na metodičkoj grupi predmeta nastavničkog smjera.

Najpopularnije iz kategorije

više