Pretraga proizvoda

U potrazi za 'drugim' prostorom pripadnosti

U potrazi za 'drugim' prostorom pripadnosti

Other

KM 15,00
-
+
WhatsApp

Publikacija U potrazi za 'drugim' prostorom pripadnosti, pokušaj je detektiranja, mapiranja i analize umjetnosti autorica i autora, koje žive i rade u Danskoj, a koji su na neki način vezani za Bosnu i Hercegovinu, njene političke, socijalne i kulturalne aspekte u savremenoj i povijesnoj perspektivi. Namjera publikacije je katalogizacija umjetničkih djela koja se bave propitivanjem bosanskohercegovačkih tema iz pozicije danskog društva, a sve s ciljem sinteze u kojoj bi se ogledali slojevi trauma nasilne ili dobrovoljne izmještenosti te pitanja (ne)pripadnosti. U slučaju danskih umjetnika bosanskohercegovačkog porijekla kao što su Alen Aligrudić, Damir Avdagić, Ismar Čirkinagić, Suada Demirović, Nermin Duraković, Amel Ibrahimović i Vladimir Tomić, opseg dotaknutih tema uključuje pitanja identiteta i među-stanja koja se formiraju nasilnim premještanjem iz jedne životne sredine u drugu, njihovim prekidom i diskontinuitetom.

 

Publikacija je dvojezična (bosanski i engleski jezik), formata 25,5 x 21 cm; obim je 120 strana; štampana je u punom koloru tiraža 300 komada. Urednik publikacije je Irfan Hošić; autor fotografskog editorijala je Mehmed Mahmutović; grafički dizajn potpisuje Adnan Suljkanović; prevod na engleski uradila je Majda Piralić; lektura i korektura bosanskog teksta Šeherzada Džafić; predgovor publikaciji napisala je slavistkinja Tea Sindbæk Andersen sa Univerziteta u Kopenhagenu a recenzentice publikacije su Tea Sindbæk Andersen i Kristina Grunenberg. Publikaciju je štampao Grafičar Bihać.

Podijeli stavku :

Opis proizvoda

Publikacija U potrazi za 'drugim' prostorom pripadnosti, pokušaj je detektiranja, mapiranja i analize umjetnosti autorica i autora, koje žive i rade u Danskoj, a koji su na neki način vezani za Bosnu i Hercegovinu, njene političke, socijalne i kulturalne aspekte u savremenoj i povijesnoj perspektivi. Namjera publikacije je katalogizacija umjetničkih djela koja se bave propitivanjem bosanskohercegovačkih tema iz pozicije danskog društva, a sve s ciljem sinteze u kojoj bi se ogledali slojevi trauma nasilne ili dobrovoljne izmještenosti te pitanja (ne)pripadnosti. U slučaju danskih umjetnika bosanskohercegovačkog porijekla kao što su Alen Aligrudić, Damir Avdagić, Ismar Čirkinagić, Suada Demirović, Nermin Duraković, Amel Ibrahimović i Vladimir Tomić, opseg dotaknutih tema uključuje pitanja identiteta i među-stanja koja se formiraju nasilnim premještanjem iz jedne životne sredine u drugu, njihovim prekidom i diskontinuitetom.

 

Publikacija je dvojezična (bosanski i engleski jezik), formata 25,5 x 21 cm; obim je 120 strana; štampana je u punom koloru tiraža 300 komada. Urednik publikacije je Irfan Hošić; autor fotografskog editorijala je Mehmed Mahmutović; grafički dizajn potpisuje Adnan Suljkanović; prevod na engleski uradila je Majda Piralić; lektura i korektura bosanskog teksta Šeherzada Džafić; predgovor publikaciji napisala je slavistkinja Tea Sindbæk Andersen sa Univerziteta u Kopenhagenu a recenzentice publikacije su Tea Sindbæk Andersen i Kristina Grunenberg. Publikaciju je štampao Grafičar Bihać.

author

Other

Other

Najpopularnije iz kategorije

više