Author

Pretraga proizvoda

photo

Šarac Mima

Mima Šarac diplomirala je ekonomiju na Visokoj školi strukovnih studija u Beogradu. Zvanje i zanimanje Professional Coach i NLP Practicioner stekla je na prvoj Coaching Akademiji i prvom NLP Institutu u cijelom regionu. Pored toga, posjeduje certifikat i sa drugih Akademija iz drugih zemalja gdje je završila edukacije na temu ličnog rasta i razvoja, a također marketinga i prodaje. Njeno usmjerenje je individualni rad kroz coaching sesije i grupni rad gdje kroz predavanja i radionice koristi tehnike NLP-a prenoseći ljudima svoje znanje sticano godinama, kako bi im pomogla da unaprijede svoje živote i realizuju svoje ciljeve.

https://mimasaraclifegoals.com/

MORE :

Knjige