Author

Pretraga proizvoda

photo

Kasumagić-Kafedžić Larisa

Larisa Kasumagić-Kafedžić je višegodišnja aktivistkinja u oblasti mirovnog odgoja i obrazovanja, filozofije nenasilja i interkulturalnog odgoja. Školovala se na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je 2001. godine stekla zvanje profesorice engleskog jezika i književnosti. Na Univerzitetu Cornell u SAD-u magistrirala je 2005. godine u oblasti pedagoških nauka i internacionalnog razvoja. Doktorirala je iz oblasti pedagoških nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2014. godine, istražujući interkulturalnu dimenziju nastave engleskog jezika. Autorica je više stručnih i naučnih članaka iz oblasti mirovne i interkulturalne pedagogije, kao i oblasti metodike nastave engleskog jezika. U ljetnom semestru 2016. godine bila je gostujući predavač na Univerzitetu Sophia u Tokiju, u Japanu. Trenutno radi na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na metodičkoj grupi predmeta nastavničkog smjera.

MORE :

Knjige