Yükleniyor...
Author

Pretraga proizvoda

photo

Derviš Sušić

Derviš Sušić rođen je 3. juna 1925. u Vlasenici. Završio je učiteljsku školu u Sarajevu.

Bio je upravnik Narodne biblioteke u Tuzli i društveno politički radnik u Sarajevu. Najvažnija djela su mu: "Uhode", "Tale", "Ja, Danilo", "Veliki vezir", "Pobune", "Nevakat", "Hodža Strah"...

Bio je redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Derviš Sušić je dobitnik Dvadesetsedmojulske nagrade, Nagrade ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a. Umro je 1990.

Biblioteka u Tuzli u kojoj je Sušić bio upravnik od 4. aprila 2002. godine nazvana je njegovim imenom: Javna ustanova i narodna biblioteka „Derviš Sušić“.

MORE :

Knjige