Yükleniyor...
Author

Pretraga proizvoda

photo

Čavlović Ivan

Ivan Čavlović  (Kruhari-Sanski Most, 1949) je vodeći bosanskohercegovački muzikolog, emeritus Univerziteta u Sarajevu i profesor Muzičke akademije i Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. Jedan je od osnivača gotovo svih relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini bez kojih djelovanje u okvirima nauke o muzici danas ne bi bilo moguće: Muzikološkog društva FBiH, časopisa Muzika, Međunarodnog simpozijuma Muzika u društvu, Sarajevo Chamber Music Festivala. Bio je dekan Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu od 2007–2016. Objavio je preko 200 stručnih, naučnih i publicističkih radova iz različitih oblasti nauke o muzici. Među njegovih deset knjiga posebno je značajna prvu integralnu historiju muzike u Bosni i Hercegovini, te Eseje o muzici. Nacrt za socijalnu historiju muzike u Bosni i Hercegovini.


MORE :

Knjige