0
proizvoda u Vašoj korpi

POETSKI REPOZITORIJ NOVE BIOETIKE

Dženan Skelić: Pseća poetika, Buybook, Sarajevo, 2017.


Gubitak prijatelja, književnika Zilhada Ključanina, pobudio je kod Dženana Skelića, profeso­ra psihologije na zeničkom Univerzitetu, potrebu da napiše knjigu pjesama o prijateljstvu, o najiskonskijem odnosu među ljudima koji ne samo da nosi licemjerni teret verbalnog uzdiza­nja, parola, fraza i stereotipa, nego je već dugo u stvarnoj krizi kojoj se ne nazire lijeka. Na­stala je tako knjiga – o prijateljstvu, s drugim bilskim mu bićem, sa psom. Ne kao alternativa ljudskom prijateljstvu već konkretnom relacijom čovjek – pas inspirisan bioetički repozitorij blizinā i vezā svih razina koje današnji čovjek uspostavlja sa svojim okruženjem.


Rijetke su knjige o životinjama u književnosti za odrasle. One su uglavnom rezervisane sa dječju književnost. U književnosti za djecu pak životinje su antropomorfizirane. One tu zapravo i nisu životinje nego metafore i alegorije ljudi, ili, eventualno, kućni ljubimci, igračke, palijativna zabava... O neizvjesnoj sudbini, nevoljama i naličjima ta literatura (valjda pod egidom načelā tzv. razvojne psihologije?!) bešćutno šuti; šta kada ih se zasitimo: azil, ulica, eutanazija? Nema tu, na koncu, nikakve suštinske razlike u odnosu na akvarijske ribice koje završe u wc šolji. Zapravo, povijest veze čovjeka i psa i jeste, dobrim dijelom, priča o ljubavi, izdaji i demonizaciji pripitomljenih pa odbačenih bića od kojih i strahujemo usljed vlastite nebrige i neodgovornosti, ili pak priča o nečistoj savjesti koja se manifestuje 'viškom brige' i surogatskom statusom ovih životinja u svijetu lišenom iskonske bliskosti među ljudi­ma. Pred nekim od Skelićevih pjesama svaka je diskurzivno-analitička perifraza nedostatna iskazati suštinu tog patvorenog odnosa čovjeka i psa. Metonimijski je govor pjesme Odijelo, npr, u tom smislu neusporedivo precizniji i djelotvorniji:


Nemoj da mi oblačiš kabanice,

prsluke ili patikice

Nemoj da mi vješaš šalićke,

marame i ogrlice,

da mi stavljaš kravate ili mašne,

ruksake i nogavice,

niti bilo kakve druge ukrase

ili simpatične spravice

Znaš to vrijeđa moja ubjeđenja,

to remeti moj unutarnji mir

Jaka je u meni pseća spoznaja, da

Odijelo ne određuje čovjeka


Skelićeva knjiga je, dakle, sasvim okrenula stvar. Pseća poetika jeste pjesnička zbirka, ali je i svojevrsni udžbenik nove bioetike. One etike koja ni u čemu ne počiva na nadmenoj pre­dodžbi o evolucijskoj superiornosti homo sapiensa nego na partnerstvu sa prirodom, sa svekolikim okruženjem, svim bićima s kojima dijelimo životni prostor. Jedina tradicionalna 'nejednakost' koja je u vidicima nove bioetike opstala – i, štaviše, dobila na značaju - jeste razlika u odgovornosti. Na žalost, nje je ponajmanje!? Prosvjetiteljski homocentrizam čovjeka podstiče da se prema diverzitetu sopstava evolucijskih ishoda u prirodi ponaša kao da je pred švedskim stolom. Novo partnerstvo, onkraj otuđujuđeg reduciranja na kategorije kućnih lju­bimaca, ugroženih vrsta, zoovrtovskih eksponata... podrazumijeva kao jednu od centralnih kategorija - priznanje. Priznanje identiteta, nezamjenjivosti, razlike i dostojanstva, vrlina i nedostataka, ergoautopoiesisa (kao u antologijskoj Skelićevoj pjesmi Canis poeticus) svakog bića ponaosob i svake biološke jedinke.


Upravo na tim polazištima, na alogocentrički baždarenoj percepciji, ukazuje se, pored antro­pomorfizama, naročito u onoj zoni, kako pjesnik kaže, “prije nego što se umom zahvati život/ prije nego što iskoči srce na rub usana”, i mnoštvo ‘kanomorfizama’, ljudskih prispodoba izvorne pseće prirode, njenih dobrih strana koje prisvajamo, autorizujemo, plagiramo, zaneseni, opijeni samopredožbom o ljudskoj ekskluzivnosti i superiornosti. Riječju, levinasovsko priznanje drugosti, u mjeri dostojanstva koje svako Božje biće zaslužuje, kroz empatijsko ukrštanje perspektiva (Skelićeve prodorne prozopopejične izmjene ljudskog i psećeg 'glasa'!) premisa je genuinog identiteta. I čovjekova ljubav bez priznanja nerijetko vodi u propast. Ili, u boljem slučaju, u azil. Ili Sigurnu kuću.


Svaka faza, ciklus, instniktivna radnja, predmet iz psećeg rekvizitarija obrađeni su u ovim pjesmama kao objektivni korelativi koji, međutim, nisu jednosmjerni alegorijski supstituti ljudskih ponašanja, postupaka i djela ('čovjek u psu' iz konvencionalne literature!) nego su ot­krivanje psećeg u čovjeku ili očitovanje samosvojnosti identiteta životinje, najuspjelije artiku­lisano u pjesmi Zavlačenje kroz ironizaciju prosvjetiteljskog mita o svemoćnom homo faberu:


Nemoj kad odem posljednji put

da mi zaboraviš ime i da me olako zamijeniš drugim psom

Nisam ja neko ko se nalazi u šopu kućnih ljubimaca

Nisam ja neko koga možeš kupiti ili prodati

Iako ti se čini da si me ti oblikovao, varaš se

Ja sam izabrao da te učinim sretnim, jer volim,

volim taj blesavi izraz na tvome licu koji tazvučeš

dok te posmatraju sa divljenjem

kao velikog lovca

kao dresera divljih zvijeri,

kao onog ko svojom voljom pokreće planine

i zaustavlja nabujale rijeke.

Jednostavno ne mogu da odolim,

moram da te nagradim što tako silno vjeruješ

u opšti poredak i predvidivost stvari.

Pas je zapravo katalizator kognicije, njegovo ponašanje je okidač spoznaje kako o prepletima tako i slijepim mrljama naše percepcije binarizma priroda – kultura, pri čemu taj odnos u Skelićevim viđenjima ne podliježe pretencioznoj romantičarskoj paradigmi uzdizanja prirode na račun kulture (pjesme Pseudogravidnost i Prikradanje i npr.). Sve je tu mjera i smjernost dobrog vlasnika psa i vlasnika dobre knjige, koji se i dječački igra i suvereno samokontrolira, sve, pa i ono prema čemu smo u današnjoj poeziji najpodozriviji - upotrebu vezanog stiha, koji je ovdje daleko od p(r)oigravanja, fonetske doskočice i eksperimenta, vazda opravdan i umje­san.

 Vedad Spahić

 

Promocija knjige Tanje Stupar Trifunović

Promocija knjige "Lancunom preko glave" autorice Olje Runjić

Noć knjige u Buybooku!

Promocija knjige Pamfleti, manifesti i pokoja anegdota

Promocija romana "Kintsugi tijela" Senke Marić u Buybooku

Arhiva novosti